spring naar de inhoud spring naar de navigatie


     Foto: Rob Stoeckart JUST MEN Sixty years of photography

 

MAN & BROEDER
Core-energetische workshop voor mannen
over het ervaren van broederschap

22, 23 en 24 maart 2019

Jan-Willem de Goeij     Achiel van Tienen

‘We are our brother’s keepers and the emerging ambition in
the other, 
his strength, his consolations are crucial to our own.’
(Matthew Ies Spetter in ‘Man–The Reluctant Brother’)

 

Naar het leven staan
De eerste broers in het menselijk bestaan, stonden elkaar naar het leven. Als man ben je gebakerd in het beeld om een andere man, jouw broeder, als rivaal te zien. Het helpt je te onderscheiden, maar leidt ook tot scheiding van elkaar.
Je bent je leven lang op je hoede voor je broeder…

Voor het leven gaan
Wat als je bereid bent je echt open te stellen voor wat een andere man droomt, drijft en durft, wat als je beseft dat jij juist door die broer zelf durft te dromen en doen? Geluk wordt dan iets wat je als man alle mannenbroeders gunt.
Je wordt levenslang een hoeder van je broeder…

De workshop nodigt je uit hiervoor het hart te hebben…

Achiel van Tienen en Jan-Willem de Goeij
Wij zijn beide core-energetisch therapeut en geven onder andere deze lichaamsgerichte mannenworkshops. De eerdere workshops stonden in het teken van diverse thema’s, die elke man raken. Uit reacties spreekt dat de workshopskrachtdadig en hartverwarmend zijn.

Kosten
De workshop wordt gehouden in Cordium, de Ruyterstraat 65 te Nijmegen.
De workshop begint vrijdag 22 maart om 19.00 uur en eindigt zondag 24 maart 2019 om 16.00 uur.
De kosten zijn: deelname: € 275 (inclusief BTW). Meld je aan per email en maak het bedrag over op NL03INGB0002637881: t.n.v. A.L.E. van Tienen te Huissen, o.v.v. Mannenworkshop.
Er geldt een annuleringsregeling bij afmelding (zie hieronder).
Tijdens deze workshop wordt er voor goed eten en drinken gezorgd. Dit kost € 52,50 (2 lunches, 1 diner, koffie & thee). Blijf je 2 nachten slapen en ontbijten dan komt daar € 35 bij, tezamen € 87,50.
Deze kosten worden ter plekke contant voldaan.
Van tevoren ontvang je een uitnodiging en een routebeschrijving.

Informatie & aanmelding:
Achiel van Tienen                026-3259025         avantienen@planet.nl
Jan-Willem de Goeij           0485-322055         mail@degoeijenpartners.nl

Download flyer Man & Broeder

Annuleringsregeling core-energetische mannenworkshops

  1. Aanmelding per mail en onze bevestiging daarvan geldt als definitieve aanmelding.
  2. Annuleren kan via een door ons bevestigde e-mail.
  3. Annuleren tot 3 weken voor de workshop kost aan annulering 25% van de deelnamekosten.
  4. Annuleren korter dan 3 weken voor de workshop verplicht je tot het betalen van 100% van de deelnamekosten.
  5. Bij annulering kun je een andere man in jouw plaats laten deelnemen. Je bent dan geen betaling verschuldigd.
  6. Op annulering wegens ziekte of niet komen opdagen, op de dag zelf, zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven in punt 4 en 5 plus dat verblijfkosten verschuldigd zijn.