spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Stel nou? Stel nou? Stel nou?
Hij zou zijn eigen licht volgen op weg naar volle vruchtbaarheid

 Laten we het er over hebben:
Een weekend-werkplaats van en voor mannen voor het eigen verhaal over (on-) gewenste kinderloosheid en welke betekenis dit heeft voor jouw nalatenschap

vrijdagavond 30 november t/m zondagmiddag 2 december 2018

Cordium, centrum voor groei en ontwikkeling, Nijmegen

begeleid door Jan-Willem de Goeij & Sybren Barten

Vele wegen kent het leven, maar van al die wegen
is er één die jij te gaan hebt.
Die ene is voor jou. Die ene slechts.
En of je wilt of niet, die weg heb je te gaan.
De keuze is dus niet de weg, want die koos jou.
De keuze is de wijze hoe die weg te gaan.
Met onwil om de kuilen en de stenen.
met verzet omdat de zon een weg
die door ravijnen gaat, haast niet bereiken kan.
Of met de wil om aan het einde van die weg
milder te zijn en wijzer, dan aan het begin.
De weg koos jou, kies jij ook hem?

Hans Stolp
(naar Dag Hammarskjöld)

Laten we het er over hebben en niet het zwijgen ertoe doen wanneer het verlangen naar eigen ‘vaderschap’ (nog) niet vervuld is.
Het gaat namelijk over het gehoor geven aan een diep geworteld verlangen iets na te laten in het leven.

Hoe doe je dat als man wanneer je geen kinderen op de wereld helpt zetten, omdat het niet lukte, omdat het er niet van gekomen is, omdat je andere keuzes gemaakt hebt?

Schreef een vrouw ooit een boek over een brief aan een nooit geboren kind, mannen spreken zich daar openlijk nog niet zo over uit.

We helpen je jouw onvervulde verlangen iets na te laten tot uitdrukking te brengen en in een verhaal te vatten. Opdat wat er niet is, verbonden wordt met wat er had mogen zijn en met wat er wel is. Opdat niet het verdriet over dit onvervulde verlangen of de verwijdering of de verlating van dit verlangen het laatste woord hebben…

Hoe laten we het vuur dat in ons brandt, wellicht op een klein waakvlammetje, geboren worden?

Opbouw van deze werkplaats:

 • Aankomen, contact maken met de andere mannen en jezelf een grond geven voor jouw verhaal over wat jij wilt nalaten in het leven en hoe je omgaat met dit onvervulde verlangen in jouw leven;
 • Jouw verhaal tot uitdrukking en onder woorden brengen;
 • Je woorden bekrachtigen door ten voeten uit, in contact, uit te komen voor je verhaal, in welke vorm dan ook;
 • Vertrekken met een verhaal, jouw verhaal, een persoonlijke versie van het universele verhaal over kinderloze mannen;
 • Afscheid nemen van de mannen vanuit jouw plek.

Werkwijze in deze werkplaats:
We gebruiken methodieken en technieken, zoals energetische oefeningen, visualisaties, systemische opstellingen, schrijfopdrachten, om uit te komen bij en voor wat wij pijnlijk vinden en geneigd zijn om van weg te gaan.

‘Elk verdriet kan verdragen worden als het in een verhaal wordt gegoten.’
(Isak Dinesen)

Door onze gevoelens toe te laten en ons hart uit te storten, kunnen de woorden vrijkomen die ons verhaal vertellen.  Om zo het verhaal geboren te laten worden over onze onvervulde vaderwens, in plaats van er geen woorden aan te wijden. Om zo het verhaal geboren te laten worden over jouw nalatenschap, ook als je geen kinderen wilt, en toch vrucht wilt dragen, op jouw manier.

Thema’s in deze werkplaats:
Er spelen vele thema’s rond nalatenschap, verlangen & zingeving: Zinloosheid, leven & dood, man zijn, woede, gemis als inspiratiebron, pijn, weerstand, onbegrip, overgave, jaloezie, aanvaarding, onrechtvaardigheid, afscheid nemen, vastpakken, rouw & verlies.
In deze werkplaats zijn alle belangrijke thema’s voor jou welkom.

Wie zijn wij en waarom doen wij dit?:
-Sybren Barten (1969): op de eerste plaats een man, echtgenoot en oom voor mijn neefjes en nichtjes. Mijn tocht is om uit te zoeken hoe ik als kinderloos man vrucht wil dragen, wat wil ik achter laten en hoe dan? Hoe laat ik mijn rootsachter? Graag wil ik – samen met mannen – bijdragen om een plaats te creëren, waar de verhalen, wensen en verlangens rond vrucht dragen een stem krijgen, bedding vinden.
-Jan-Willem de Goeij (1950): op de eerste plaats een man en echtgenoot, die heel graag vader had willen worden van kinderen samen met mijn vrouw Marion. Ik zie het als mijn levensopgave hoe hierin als dorre boom vrucht te dragen. Ik wil dit niet (meer) in mijn eentje uitzoeken en uitdrukking geven, maar juist met andere mannen hierover in verbinding treden en ermee naar buiten (laten) treden. Mijn professie als lichaamsgericht werkend psycholoog zet ik hiervoor in.

Waar, wanneer en wat zijn de kosten?:
De werkplaats wordt gehouden in Cordium, de Ruyterstraat 65 te Nijmegen.
De werkplaats begint vrijdag 30 november om 19.00 uur en eindigt zondag 2 december 2018 om 16.00 uur.
De kosten voor de werkplaats zijn € 197,50 (inclusief BTW).
 Meld je aan per email en maak het bedrag over op NL21ABNA 0420 9966 72: t.n.v. Sybren Barten te Bolsward o.v.v. Werkplaats. Tijdens deze werkplaats wordt er voor goed eten en drinken gezorgd. Dit kost € 52,50 (2 lunches, 1 diner, koffie & thee). Blijf je 2 nachten slapen en ontbijten dan komt daar € 35 bij, tezamen € 87,50.Deze kosten worden ter plekke contant voldaan.
Van tevoren ontvang je een uitnodiging en een routebeschrijving.

Informatie & aanmelding:
Jan-Willem de Goeij 0485-322055, mail@degoeijenpartners.nl
Sybren Barten 06-22898855, sybren@skyroots.nl

Download Flyer Werkplaats (on)gewild kinderloos en nalatenschap


Annuleringsregeling:

 1. Aanmelding per mail en onze bevestiging daarvan geldt als definitieve aanmelding.
 2. Annuleren kan via een door ons bevestigde e-mail.
 3. Annuleren tot 3 weken voor de workshop kost aan annulering 25% van de deelnamekosten.
 4. Annuleren korter dan 3 weken voor de workshop verplicht je tot het betalen van 100% van de deelnamekosten.
 5. Bij annulering kun je een andere man in jouw plaats laten deelnemen. Je bent dan geen betaling verschuldigd.
 6. Op annulering wegens ziekte of niet komen opdagen, op de dag zelf, zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven in punt 4 en 5 plus dat verblijfkosten verschuldigd zijn.