spring naar de inhoud spring naar de navigatie

11-07-2022

Veranderingen vergoeding door zorgverzekeraar

Vanaf 1 januari 2022 worden behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg betaald via het zogenaamde zorgprestatiemodel. Het oude model voor de generalistische basis ggz is daarmee vervallen .
Het voordeel voor de cliënt is dat tijdens een traject facturen ingediend kunnen worden bij de zorgverzekeraar. Een nadeel is dat het (algemene) eigen risico elk kalenderjaar eerst opnieuw geldt.

Vanaf 1 januari 2023 laat ik mijn BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog vervallen. Daarmee vervalt helaas ook voor cliënten de mogelijkheid van vergoeding door de zorgverzekeraar.
De kosten van een sessie komen daarmee helemaal voor eigen rekening.

Terug naar alle nieuwsberichten