spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Handel groots

Wat is de sleutel
om de knoop waarin je zit los te maken?

Hafiz heeft
twee schitterende woorden gevonden
die mij helpen:

Handel groots,
lieverd, handel altijd groots.

Wat is de sleutel
om de knoop waarin je zit los te maken?

Welwillende gedachte, geluid
en beweging.

Hafiz

(1320-1389)

Gedicht

Ik ben de dichter van het lichaam

en ik ben de dichter van de ziel.

De vreugden van de hemel zijn in mij

en zo ook de pijnen van de hel.

De eerste veredel en vermeerder ik in mijzelf,

de laatste verwoord ik tot een nieuwe taal.

Walt Whitman (uit Leaves of Grass)

De gewijde betekenis van deuren

Tussen de uiterlijke en de innerlijke wereld zitten deuren. Zij vormen de afscheiding tussen de marktplaats en het heiligdom, tussen wat aan de wereld in het algemeen behoort en wat gewijd is aan God. En de deur waarschuwt degene die haar opent om naar binnen te gaan, dat hij nu zijn gedachten, wensen en zorgen, die hier niet op hun plaats zijn, achter zich laat: zijn nieuwsgierigheid, zijn ijdelheid, zijn wereldse belangen, zijn wereldse zelf.

Maak jezelf schoon. De grond waarop je treedt is heilige grond.

Ga niet overhaast door deuren. Laten we de tijd nemen onze harten te openen voor hun betekenis en een moment halt houden, opdat wij binnentreden op een volledig bewuste en kalme wijze.

Romano Guardini (uit: Sacred Signs)
(eigen vertaling)

De code van de ziel

Ieder mens draagt een unieke identiteit in zich, die erom vraagt geleefd te worden en al aanwezig is voor ze geleefd kan worden.

James Hillman
(Glaswerk: Merle Anderson)

 

Body & Soul

‘Man has no Body distinct from his Soul;

for that call’d Body is a portion of Soul

discover’d by the five senses, the chief

inlets of Soul in this age.’

 William Blake

Listen to the body

‘When we truly give ourselves over

to listen to the body

in a disciplined and loving way (…)

the body is listening back and

responding in its own ways.’

Jon Kabat-Zinn (2005),

Coming to our senses, p. 391

Evolution

‘We are survivors of immeasurable events,

Flung upon some reach of land,

Small, wet miracles without instructions,

Only the imperative of change.’

Rebecca Elson,
A Responsibility to Awe (2001), p. 31

Truth

‘Man must live in time in order to be able to advance to eternity,
no longer on the animal, but on the spiritual level;
he must be conscious of himself as a separate ego
in order to be able consciously to transcend separate selfhood;
he must do battle with the lower self
in order that he may become identified with that higher Self within him,
which is akin to the divine Not-Self;
and finally he must make use of his cleverness
in order to pass beyond cleverness to the intellectual vision of Truth,
the immediate, unitive knowledge of the divine Ground.’

© Aldous Huxley (1944), The Perennial Philosophy.
HarperCollins New York, p, 141

De bij en de bloemen

‘Zoals de bij de honing haalt uit verschillende bloemen,
zo haalt de wijze mens de essentie uit verschillende heilige boeken
en ziet slechts het goede in alle geloven.’

Srimad Bhagavatam