spring naar de inhoud spring naar de navigatie

 

LABYRINT BIJ LEVENSOVERGANGEN
(begeleiding van overgangsrituelen)

Anna Schreiner en Jan-Willem de Goeij

Het labyrint leent zich passend voor rites de passage, overgangsrituelen in ons leven, in onze cultuur. Het gaat om alle levensovergangen zoals doop, huwelijk, scheiding, huwelijksjubileum, een bijzonder levensjaar, kinderen die het huis uit gaan, vertrek uit een baan, herstel na ziekte, emigratie, immigratie, pensionering, overlijden.

Zo’n ritueel bekrachtigt en markeert de overgang naar een volgende fase in het leven. Het verbindt alles en allen en brengt de overgang voor ieder die er bij is of ervan hoort, duidelijk waarneembaar in beeld. De nieuwe fase wordt daarmee waarlijk in de wereld gezet.

Het labyrint kan de basis vormen voor zo’n ritueel, omdat de overgang van loslaten van het oude en ontvangen van het nieuwe, ten grondslag ligt aan haar vormgeving.

Het labyrint is een onbaatzuchtige hulpvorm, daar zij slechts een bedding biedt en alle inhouden toevertrouwt aan degenen die haar bewandelen.

We hebben geen vast draaiboek voor het ritueel. We zullen het samen verder in de vorm zetten en nader invullen. Ook de begeleiding van het ritueel zal steeds in afstemming plaatsvinden met zij die de overgang (mee)maken.

De kosten van voorbereiding en uitvoering zullen in onderling overleg worden vastgesteld.

Voor verdere informatie:
Anna Schreiner:                06-12427893; annaschreiner@hetnet.nl
Jan-Willem de Goeij:       06-54313692; mail @degoeijenpartners.nl

Lid van het Netwerk van Labyrintwerkers

Banner LabyrintWerk (rechthoek)