spring naar de inhoud spring naar de navigatie

LABYRINT SAMEN LOPEN

Een workshop op maat
om tot de kern te komen van
vriendschap, samenwerking of verwantschap
en hiervoor met en naar elkaar toe
voor uit te komen

 

ZIN 1

‘Vertrouw je weg, hij brengt je naar de kern’.
(oude tekst rond labyrint)

Je wilt de mensen waarmee je in leven of werk verbonden bent, op een andere dan de gebruikelijke wijze, ontmoeten. Om samen verder te komen, om dichter bij elkaar te komen, om beter te weten wat jullie bindt.

Het labyrint is een concrete structuur om al lopend te onderzoeken hoe en waarheen je samen op weg bent.
Het labyrint is geen doolhof, maar een doorlopende weg naar de kern van de (eigen) zaak en daar weer mee naar buiten te komen. Het is tegelijk een weg die nu eens verder dan weer dichter bij die kern komt. Zoals in leven en werk.

De workshop op maat is bestemd voor: teams (als onderdeel van bijvoorbeeld een bedrijfsuitje of bedrijfstraining/ teamtraining), zussen en broers, super- en intervisiegroepen, vrienden en vriendinnen, kringen, enzovoorts.

Door het labyrint te lopen en vervolgens over hoe het liep te reflecteren en te delen, kan er meer verdieping ontstaan in wat je samenbindt en waarin je samen op wilt gaan.

De kadering en kosten worden in onderling overleg vastgesteld.

Onze functie is te faciliteren opdat ieder van jullie en jullie samen de weg vinden, waar je bewust of onbewust toe opgeroepen wordt om die te volgen.

De periode om een buiten-labyrint te lopen, loopt van het vroege voorjaar tot het late najaar. De locatie wordt nader en in overleg bepaald.
Het is ook mogelijk het labyrint binnen in de eigen locatie te lopen.

Verdere informatie:
Anna Schreiner:             06-12427893                annaschreiner@hetnet.nl
Jan-Willem de Goeij:    06-54313692                mail@degoeijenpartners.nl

Flyer: Labyrint samen lopen

Lid van het Netwerk van Labyrintwerkers

Banner LabyrintWerk (rechthoek)