spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Psychologische consultatie

  • De eigen weg zoeken binnen de gegeven kaders van je werk.
  • De rust en richting vinden in waar jouw kracht ligt.
  • De energie focussen op wat voor jou van waarde is.

In deze individuele  –energetische en persoonsgerichte– consultatie staat centraal het gaan van de eigen weg in leven en werk.

De vragen die daarin aan de orde komen zijn: hoe beziel je je denken, voelen en handelen? hoe belichaam je wat jou bezielt? hoe behoud je je energie? hoe leef je je leeftijd? hoe ben je je bewust van de existentiële  thema’s in jouw bestaan?

Tarieven: € 90,= per uur of € 130,=, indien de werkgever betaalt.